fbpx

Zaručená konverzia je prevod dokumentov z listinnej formy do elektronickej a naopak. Dôležité je povedať, že novovzniknutý elektronický dokument bude mať rovnaké právne účinky a je použiteľný na právne účely rovnako ako pôvodný dokument. Papierový dokument sa nebude musieť archivovať

To znamená, že stačí poslať dôležité dokumenty, ktoré chcete previesť do digitálnej podoby, do DOCKitIN a my všetko zariadime!

Pre túto službu sme si našli silného partnera:

Táto advokátska kancelária je členom medzinárodnej siete Interlaw a sústreďujú sa na právne otázky v oblastiach ako nehnuteľnosti a stavebníctvo, obchodné spoločnosti, fúzie a akvizície, duševné vlastníctvo či informačné technológie.

 

Pri zaručenej konverzii dokumentov sa Poláček&Partners postará o právne náležitosti procesu, t.j. aby bol prevod resp. konverzia platná podľa zákona č. 305/2013 Z. z. – zákon o e-Governmente. DOCKitIN sa postará o všetko ostatne.

Prevedený elektronický dokument vám môžeme poslať na email alebo dať na USB kľúč, tento dokument budete mat vo formáte XZEP ( v súlade so štandardmi informačných systémov verejnej správy).  PDF formát elektronického dokumentu budete mat automaticky nahraný v bezplatnej aplikácii DOCKitIN.

Ak vás táto služba zaujala a máte záujem alebo len chcete zistiť viac informácii, neváhajte nás kontaktovať na Backoffice@dockitin.sk

S nami môžete dať ÁNO inováciám!