Počuli ste už o vyťažovaní dát? Je to proces, ktorým z dokumentu vytiahneme podstatné údaje a uložíme ich do špeciálneho súboru. Nielenže s ním môžete ďalej pracovať, ale máte istotu že tieto údaje už nikdy nestratíte. Vždy si ich nájdete v našej aplikácií. Každý dokument obsahuje takzvaný Informačný panel, v ktorom nájdete všetky dôležité informácie.
 
Už sa vám niekedy stalo že ste zabudli zaplatiť faktúru? Vašou úlohou je faktúru nájsť, začať ju celú študovať a nájsť dôležité údaje. Medzi najdôležitejšie údaje patrí poskytovateľ, číslo účtu, variabilný symbol, suma a samozrejme, splatnosť danej faktúry. Sami to určite poznáte – keď sa pri prepisovaní pomýlite čo i len v jednej položke, môžete začať odznova. Nehovoriac o tom, keď sa pomýlite v čísle účtu a nemalú čiastku pošlete na účet niekomu úplne inému. So službou vyťažovania dát z dokumentov sa vám to však už nestane! Vážte si váš čas a šetrite ho kde sa dá.

Čo vám vyťažovanie dát z dokumentov prinesie?

Ako sme už načrtli v úvode článku, elektronické vyťažovanie má 4 výrazné skupiny benefitov:

 

  1. Rýchle nájdenie dokumentu pomocou vyťaženého údaja

Stačí, ak do hľadania zadáte napríklad sumu alebo číslo faktúry a dokument je hneď nájdený.

 

  1. Automatické rozkategorizovanie dokumentov

Či už nám vaše dokumenty pošlete na digitalizáciu, alebo si ich do aplikácie nahráte sami a požiadate o elektronické vyťaženie, ku každému dokumentu bude priradená a farebne odlíšená kategória. Táto funkcia vám zaručí, že hľadanie dokumentu bude ešte jednoduchšie a prehľadnejšie.

 

  1. Prehľad a rýchla orientácia v dôležitých údajoch dokumentu

Dôležitých údajov v dokumente nemusí byť veľa aj keď je dokument rozsiahly. Práve sekcia „Informácie o dokumente“ obsahuje údaje ktoré hľadáte a to bez podrobného čítania celého dokumentu.

 

  1. Možnosť ďalšej práce s údajmi

Vo vyťažených údajoch máte nielen prehľad, ale môžete s nimi ďalej pracovať. Jednoducho ich skopírujete napríklad do platobného príkazu. Okrem toho ich máte k dispozícií v špeciálnom formáte .csv, ktorý skopírujete do akéhokoľvek programu, napríklad do účtovného.

 

Samozrejme, vyťažovanie údajov z elektronických dokumentov je možné využiť pri akomkoľvek dôležitom dokumente, nielen pri faktúrach. Avšak práve s faktúrami sa v bežnom živote stretávame najčastejšie.