fbpx

Výzva na prieskum trhu

Realizujeme prieskum trhu na software-ový produkt za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky podľa §6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

  • predmet zákazky: Vývoj funkcionality do aplikácie DOCKitIN
  • technická špecifikácia predmetu zákazky: kliknite pre stiahnutie

 

Termín na vypracovanie a zaslatie cenovej ponuky: 15.2.2017 do 12:00

Cenová ponuka musí obsahovať nasledovné údaje:

– obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku vypracoval,

– dátum vypracovania cenovej ponuky,

– typové označenie logického celku,

– opis ponúkanej služby, ktorá je predmetom cenovej ponuky, resp. doklady preukazujúce, že cenová ponuka spĺňa všetky požadované parametre, charakteristiky a požiadavky na predmet zákazky podľa špecifikácie predmetu zákazky.

 

Prosíme cenové ponuky zasielať e-mailom na adresu: markova@dockitin.sk

 

Prieskum trhu bol ukončený dňa 15.2.2017, ďakujeme za všetky cenové ponuky.


Verejné obstarávanie

 

Realizujeme verejné obstarávanie na predmet zákazky: Rozvoj funkcionality aplikácie DOCKitIN.

Súťažné podklady v úplnom znení nájdete tu: Súťažné podklady DOCKitIN.

 

Do súťaže sa môžete zapojiť cez Portál EVO.

DOCKitIN profil verejného obstarávateľa.

 

 

 

close-link