Spolupráca Poláček & Partners a DOCKitIN

Ako sme spomínali v článku o zaručenej konverzii, túto službu môžu vykonávať, podľa súčasnej legislatívy, len oprávnene osoby, ktoré sú na to výslovne zmocnené zákonom. Medzi tie zaraďujeme: orgán verejnej moci advokát a notár poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného … Čítať ďalej