Ako sme spomínali v článku o zaručenej konverzii, túto službu môžu vykonávať, podľa súčasnej legislatívy, len oprávnene osoby, ktoré sú na to výslovne zmocnené zákonom.

Medzi tie zaraďujeme:

  • orgán verejnej moci
  • advokát a notár
  • poštový podnik poskytujúci univerzálnu službu, ak je prevádzkovateľom integrovaného obslužného miesta a pod.

 

Sme veľmi radi, že sa môžeme pochváliť novým silným partnerom v tejto oblasti. Je ním advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS s.r.o.

Sme Poláček & Partners a robíme právo inak. Ľudsky a expertne. Vždy za férovú cenu, s jasným návrhom postupu a tlmočením do človečiny

Vďaka tomuto partnerovi,  vám môžeme zaručenú konverziu sprostredkovať jednoducho a rýchlo. Táto služba vám dokáže ušetriť starosti, čas, financie a zároveň priestor.