Spolupráca s UP Slovensko

 

 

Téma rekreačných poukazov je už dlhší čas veľmi diskutovaná, keďže Národná rada Slovenskej republiky 23. októbra 2018 schválila príspevky na rekreáciu a od 1. januára 2019 sú v platnosti.

Poďme si teda zhrnúť o čom to vlastne je:

  • pre zamestnanca rekreačný poukaz predstavuje nové, daňovo výhodné, možnosti príspevku na oddych a regeneráciu
  • zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na tuzemskú dovolenku – ubytovacie služby či pobytové balíky, zostavené z minimálne dvoch prenocovaní na území Slovenskej republiky alebo  na prázdninové aktivity –  tábory pre školopovinné deti
  • príspevok na rekreáciu môže zamestnávateľ poskytnúť formou „rekreačného poukazu“ alebo preplatením účtov za pobyt
  • maximálna výška príspevku za jeden kalendárny rok je 275 EUR – 55 % z ceny rekreácie hradí zamestnávateľ, 45 % príspevku hradí zamestnanec. Príspevok je oslobodený od dane a odvodov.
  • zamestnanec môže požiadať o príspevok pokiaľ odpracoval minimálne dva roky a jeho zamestnávateľ má 50 a viac zamestnancov
  • pozitívny legislatívny krok k rozvoju cestovného ruchu na Slovensku

 

Ako súvisia rekreačné poukazy s DOCKitIN?

Sme veľmi radi, že sme mohli začať spoluprácu s firmou UP Slovensko, konkrétne sa podieľame na ich projekte UP Rekrea.

UP Rekrea je výhodný a jednoduchý systém (webová platforma) pre zamestnávateľov. Kombinuje prvky klasického „rekreačného poukazu“ s preplatením rekreácie. Up Rekrea zaručuje kontrolu použitia príspevku na rekreáciu v zmysle zákona, poskytuje prehľadný výkaz o aktuálnom čerpaní príspevkov i zamestnancami a v neposlednom rade bez zbytočného stresu a administratívnej záťaže zamestnávateľ preplatí príspevky zamestnancom v stanovenom termíne.

Našou úlohou je schvaľovanie dokladov (bločkov a faktúr) z rekreácií, ktoré sú odosielané do systému zamestnancami. Momentálne je schvaľovanie založené na riadnom prezeraní každého dokladu. To je však iba prvý krok. Naša snaha je hlavne zameraná na automatizáciu spomínaného schvaľovania. Momentálne spoznávame prostredie a všetky potrebné kroky k automatizácií procesu schvaľovania. Je to zložité technické riešenie, ktoré využíva technológiu vyťažovania dát a preto  je potrebných ešte niekoľko vylepšení systému. V každom prípade prinesie oslobodenie zamestnávateľov od administratívnej kontroly dokladov, čo proces schvaľovania dokladov a ich následného preplácania výrazne zrýchli.