registratúrny poriadok, registraturny poriadok, registratúrny plán, registraturny plan

Pustili ste sa s nadšením do nového podnikania? Založiť si vlastné podnikanie je oslobodzujúce, ale aj zaväzujúce. Ako podnikateľ musíte myslieť na rôzne povinnosti. Patrí medzi ne aj registratúrny poriadok a plán.

Čo je to tá registratúra?

Registratúra predstavuje súbor všetkých dokumentov, ktoré ste ako podnikateľ a firma vytvorili, ale zaraďujú sa sem aj dokumenty, ktoré vám boli ako podnikateľskému subjektu doručené. To znamená, že všetky dokumenty, ktoré súvisia s vašou podnikateľskou činnosťou a s fungovaním vašej firmy alebo organizácie. Okrem týchto dokumentov do registratúry patrí aj personálna agenda – osobný spis zamestnanca a mzdová agenda.
Všetky dokumenty, ktoré spadajú do registratúry musíte ako podnikateľský subjekt archivovať. Dĺžka sa odlišuje od konkrétneho typu dokumentu. Môže to byť od 2 až do 70 rokov. Najdlhšie sa musia uskladňovať mzdové listy. Na bežnú korešpondenciu vám postačujú 2 roky.

registratúrny poriadok, registraturny poriadok, registratúrny plán, registraturny plan

Záhada menom registratúrny poriadok a plán

Registratúrny plán je súčasťou registratúrneho poriadku. Sťažili sme vám to ešte viac? Registratúrny poriadok je interná norma, ktorá stanovuje postup rôznych útvarov organizácie pri práci so spismi a inými dokumentmi. Registratúrny plán kategorizuje tieto spisy do skupín, určuje ich hodnotu a dĺžku archivovania.

Zjednodušene. Registratúrny poriadok určuje firme, ako sa s dokumentmi pracuje a registratúrny plán delí tieto dokumenty podľa obsahu, určuje im dôležitosť a podľa toho aj dĺžku uskladnenia. Je to zoznam typov dokumentov, ktoré:

  • do firmy prídu,
  • vo firme vzniknú,
  • z firmy odídu.

Po vypracovaní musíte poriadok predložiť na schválenie príslušnému orgánu. Následne by malo prebehnúť interné zaškolenie všetkých zamestnancov, ktorí s registratúrou vo firme pracujú. Ak chcete niektorý dokument z registratúry odstrániť, spíšete dokument o vyradení a ten zase predkladáte na schválenie štátnemu orgánu. S registratúrou sa spája viacero povinností a papierovačiek, na ktoré musíte myslieť.

registratúrny poriadok, registraturny poriadok, registratúrny plán, registraturny plan

Ak sa nimi nechcete zaoberať a chcete sa venovať iba svojmu podnikaniu, vyskúšajte našu službu DOCKitIN. Všetky dôležité papiere fyzicky uschováme v zabezpečenom archíve, zoskenujeme, kategorizujeme a uložíme aj na cloud. Získate k nim prístup cez mobilnú alebo webovú aplikáciu. Takýmto spôsobom bude mať dôležité dáta stále pri sebe. Novinkou je DOCKitIN komplexná správa registratúry. Naši profesionáli s dlhoročnou praxou vám poradia a pomôžu ukladať vašu registratúru v zmysle zákona.