fbpx

Notár na 1 klik len pre registrovaných klientov

NOTÁRSKY OSVEDČENÁ KÓPIA DOKUMENTU

Úradné overovanie listiny notárom sa odborne volá vidimácia. Notársky poriadok pri definícii tohto pojmu výslovne hovorí o overovaní správnosti fotokópie listiny. Notár neposudzuje správnosť obsahu listiny, navyše je zo zákona viazaný mlčanlivosťou, overuje len skutočnosť či sa kópia s originálom zhoduje. Notársky osvedčená kópia je použiteľná na právne úkony v bežnom styku so štátnymi a samosprávnymi orgánmi, bankami a inými inštitúciami.

Notárske kópie sú praktickou záležitosťou a v kombinácii so službami DOCKitIN ich môžete mať dostupné na pár klikov, bez nutnosti návštevy notára. Stačí, ak máte uložené dokumenty aj fyzicky v našom archíve. Vo webovej aplikácii si vyhľadáte dokument, ktorý potrebujete notársky osvedčiť a kliknete na tlačidlo „Vyžiadať notársky osvedčenú kópiu“. Akonáhle požiadavku zaznamenáme, sprostredkujeme osvedčenie dokumentu notárom a následne vám ho doručíme na vami určenú adresu. Celý proces zvyčajne prebehne do 24 hodín.

ZÍSKATE

čas, ktorý by ste inak strávili na úrade

originál dokumentu bezpečne uschovaný
a chránený pred opotrebovaním alebo stratou

komfort vybavenia z domu, či kancelárie

Sprostredkovanie objednavky cez DOCKitIN aplikáciu je úplne ZADARMO! Cez aplikáciu sa hradí len notársky poplatok, ktorý je presne určený štátom:

Poplatok za osvedčenie dokumentu notárom

Celková cena závisí od počtu overených strán

cena za overenie 1 A4 strany pre SR 1,60 €
cena za overenie 1 A4 strany pre zahraničie 3,20 €
Aby ste mohli využívať službu Notár na 1 klik, je nevyhnutné využívať aj služby digitalizácie a archivácie,
pretože notár musí pri overovaní pracovať s originálnym papierovým dokumentom.
DIGITALIZÁCIA DOKUMENTOV