fbpx

Často kladené otázky

Registrácia a správa účtu

Registrácia - Ako sa zaregistrujem do DOCKitIN?

Registrovať sa môžete na webovej lokalite alebo cez Mobilnú aplikáciu. Mobilná aplikácia je dostupná v Apple StoreGoogle Play. Po registrácii sa stávate naším klientom. Registrácia a využívanie aplikácie DOCKitIN je zadarmo.

Osobné údaje - Ako si môžem zmeniť svoje osobné údaje v aplikácii DOCKitIN?

V Mobilnej aplikácii vyberiete možnosť „Profil používateľa“ v hlavnom menu. Na obrazovke uvidíte svoje osobné údaje, ktoré môžete zmeniť. Na uloženie zmien kliknete na symbol  umiestnený v pravom hornom rohu obrazovky.
Osobné údaje môžete tiež zmeniť po prihlásení cez Webovú aplikáciu kliknutím na menu vášho používateľského konta umiestnené vpravo hore. Následne zvolíte položku „Profil“. V časti Základné údaje uvidíte svoje osobné údaje, ktoré môžete zmeniť. Na uloženie zmien kliknete na tlačidlo Aktualizovať údaje.

Zmena hesla - Ako si zmením svoje heslo v aplikácii DOCKitIN?

V Mobilnej aplikácii si heslo zmeníte kliknutím na možnosť „Nastavenia“ v hlavnom menu a potom na možnosť „Zmena hesla“. Na príslušnej obrazovke zadáte súčasné heslo, nové heslo a overenie nového hesla.

Na zmenu hesla vo Webovej aplikácii kliknete na menu vášho používateľského konta umiestnené vpravo hore. Následne vyberiete možnosť „Nastavenia“. Objaví sa stránka, kde si môžete heslo zmeniť.

Reset hesla - Čo mám robiť, ak som zabudol svoje heslo do aplikácie? Ako ho môžem obnoviť?

DOCKitIN z bezpečnostných dôvodov nevedie databázu hesiel k jednotlivým účtom klientov. Preto si pri zabudnutí hesla musíte vygenerovať nové.

Na prihlasovacej obrazovke Webovej aplikácie kliknete na položku „Reset hesla“. Následne zadáte e-mailovú adresu, ktorú používate pri prihlasovaní do aplikácie. Systém vám automaticky vygeneruje nové heslo a odošle ho na danú e-mailovú adresu. Pri Mobilnej aplikácii je postup rovnaký.

Zrušenie konta - Ako môžem zrušiť konto DOCKitIN?

Konto DOCKitIN zrušíte cez Mobilnú aplikáciu kliknutím na možnosť „Nastavenia“ v hlavnom menu a potom na možnosť „Zrušenie účtu“.

Po prihlásení cez Webovú aplikáciu kliknutím na menu vášho používateľského konta umiestnené vpravo hore. Následne zvolíte položku „Profil“. V časti Zrušenie služieb kliknete na „Zmazať všetky elektronické dokumenty a zrušiť konto“

Po zrušení konta budú všetky vami nahraté súbory vymazané tak z Mobilnej, ako z Webovej aplikácie. V prípade, že máte vo svojom konte aj fyzické dokumenty, budete vyzvaný na objednávku dearchivácie, po jej zaplatení vám budú vaše fyzické dokumenty vrátené a váš účet bude zrušený.

Služby

Bezplatné služby - Ktoré to sú a ako ich môžem využívať?

Bezplatné služby ako pridávanie elektronických dokumentov (dokumenty z PC, prílohy z e-mailov a pod.), triedenie a vyhľadávanie dokumentov, zdieľanie dokumentov, poznámky k dokumentom sú základnými funkcionalitami našej Webovej aj Mobilnej aplikácie a prostredníctvom obidvoch aplikácií ich môžete neobmedzene využívať. Mobilná aplikácia naviac ponúka aj možnosť push notifikácií na dokument.

Spoplatnené služby - Ktoré to sú a ako ich môžem využívať?

Spoplatnené služby sú tie, ktoré priamo súvisia s vyťažovaním údajov z dokumentov alebo s fyzickým archívom, napr. zdigitalizovanie papierových dokumentov a ich uloženie v archíve, notárske osvedčenie a pod.

Spoplatnené služby sa dajú objednávať len vo Webovej aplikácii DOCKitIN, kde sa aj platia.

Vyskúšať zadarmo - Na čo slúži a ako funguje bezplatná verzia?

Ak sa chcete presvedčiť o výhodách Archívu novej generácie, máte možnosť vyskúšať si našu službu úplne zadarmo. V bezplatnej verzii si môžete vyskúšať výhody digitalizácie vašich papierových dokumentov, vyťaženie podstatných údajov z týchto dokumentov, sprístupnenie zdigitalizovaných dokumentov vo vašom konte a uskladnenie fyzických dokumentov v našom archíve. Od nás obdržíte 1 malú bezpečnostnú obálku na vzorku dokumentov, ktorú nám môžete poslať poštou, ako odpovednú zásielku (poštovné neplatíte) alebo kuriérom zadarmo. Po digitalizácii sa môžete rozhodnúť, či ponecháte dokumenty v našom archíve, alebo vám ich všetky zadarmo vrátime naspäť.

Súčasťou je aj kredit 10 strán na vyskúšanie si služby Elektronické vyťažovanie.

 

V rámci akcie pre prvých 1000 klientov, je skúšobná obálka naozaj ZADARMO bez akýchkoľvek skrytých písmenok pod čiarou. Za túto obálku nikdy neplatíte ani úložné v archíve.

Individuálny balík služieb / Individuálny prístup

Pre každého klienta ponúkame možnosť individuálneho prístupu – ak si neviete vyskladať vhodný balík služieb, kontaktujte nás a pripravíme vám ponuku presne podľa vašich potrieb.

Notársky osvedčená kópia - Akým spôsobom a z ktorých dokumentov si ju môžem objednať?

Notársky osvedčenú kópiu si môžete objednať len z fyzického dokumentu, ktorý máte uložený u nás v archíve. Objednáva sa cez Webovú aplikáciu DOCKitIN. Po označení fyzických dokumentov, z ktorých si prajete notársku kópiu objednať, sa zobrazí možnosť objednania v sekcii „Ďalšie akcie“. Následne dokončíte objednávku podľa inštrukcií v aplikácii.

Notársky osvedčená kópia - Máte sieť notárov po celej SR?

V súčasnosti má spoločnosť DOCKitIN, a. s., zazmluvneného notára v Bratislavskom kraji, ktorý poskytuje služby pre celé územie Slovenskej republiky.

Bezpečnostné obálky DOCKitIN - Aké sú a čím sú špeciálne?

Bezpečnosť je pre nás prvoradá, preto máme pre vás špeciálne bezpečnostné obálky, aby vaše dokumenty boli maximálne chránené už pri preprave. Takéto obálky pôvodne vznikli pre banky a finančné inštitúcie, aby zaistili najvyšší stupeň bezpečia pri zasielaní cenných a tajných zásielok.

Obálky sú plastové, vďaka čomu sú dokumenty chránené pred vlhkom a vodou, ale aj pred pretrhnutím. Sú tmavé a nepriehľadné, čím chránia voči vyblednutiu dokumentov, ale aj voči presvieteniu obálky a odhalenia obsahu neoprávnenou osobou. Majú špeciálny zalepovací mechanizmus, vďaka ktorému ich nie je možné otvoriť bez zanechania výraznej stopy.

Navyše, všetky obálky, ktoré klientom zasielame označíme QR kódom, ktorý obsahuje číselnú identifikáciu klienta. Pri spracovávaní obsahu obálky nemôže dôjsť k zámene konta klienta, pretože najprv skenujeme QR kód, ktorý určí, kam sa majú dokumenty nahrať a až potom prichádza na rad skenovanie dokumentov do príslušného konta.

Bezpečnostné obálky DOCKitIN - Môžem vám poslať dokumenty aj v obyčajnej obálke?

Vyhradzujeme si právo neprijať dokumenty, ktoré nám neboli doručené v bezpečnostnej DOCKitIN obálke. Každá DOCKitIN obálka je označená špeciálnym QR kódom, vďaka ktorému je jednoznačne priradený obsah obálky k príslušnému kontu. Ak by ste nám zaslali dokumenty v inom obale, ako sú naše obálky, mohlo by sa stať, že nebudeme vedieť určiť, do ktorého konta majú byť dokumenty nahraté. Navyše, DOCKitIN bezpečnostné obálky majú primárne chrániť ich obsah, čiže vás a vaše citlivé údaje.

Bezpečnostné obálky DOCKitIN - Akým spôsobom si ich môžem objednať?

Bezpečnostné obálky DOCKitIN si môžete objednať cez Webovú aplikáciu DOCKitIN. V objednávke si zvolíte ich veľkosť a počet. Súčasťou každej obálky je digitalizácia jej obsahu, archivácia obsahu na 1 rok a jej doručenie do DOCKitIN kuriérom.

Kuriér - Ako často si môžem objednať kuriéra?

Kuriéra na doručenie bezpečnostných obálok do spoločnosti DOCKitIN si môžete objednať cez Webovú aplikáciu DOCKitIN podľa vašich potrieb, táto služba nie je ničím obmedzená. Každá bezpečnostná obálka má v sebe aj doručenie kuriérom. Za kuriéra pri iných službách, napr. Notár na 1 klik, platíte v poslednom kroku objednávky.

DOCKitIN e-mail - Ako ho získam a na čo slúži?

DOCKitIN e-mail je vaša nová unikátna adresa, ktorá je vygenerovaná automaticky po registrácii. Vychádza z prvej časti vašej registračnej e-mailovej adresy a za @ sa nahrádza dockitin.com. Jej presné znenie nájdete aj vo vašom profile.

Napr. ak sa zaregistrujete s e-mailom milan.vzorny@gmail.com, váš DOCKitIN e-mail bude milan.vzorny@dockitin.com.

Ak príde e-mail na vašu DOCKitIN adresu, príloha z tohto mailu bude automaticky zaradená medzi vaše elektronické dokumenty a pôvodná správa vám bude preposlaná na váš registračný e-mail (telo e-mailu aj s prílohou). Môžete si sem nechať posielať dokumenty od dodávateľov služieb ako napr. faktúry, výpisy z účtu atď.

DOCKitIN e-mail neslúži na prihlasovanie do aplikácie a zdieľanie dokumentov. V týchto prípadoch používate svoju registračnú e-mailovú adresu.

Vyťažovanie dokumentov

Vyťažovanie údajov z dokumentov - Čo to je?

Vyťažovanie údajov z dokumentov je proces, ktorým z dokumentu vytiahneme podstatné údaje a uložíme ich do špeciálneho súboru. Napríklad pri faktúre to môže byť jej označenie, splatnosť, názov dodávateľa, číslo účtu, variabilný symbol a suma.

Vyťažené údaje z dokumentu - Kde ich nájdem?

Každý dokument v aplikácii DOCKitIN obsahuje špeciálny panel Informácie o dokumente. V nich sa zobrazia údaje vyťažené z dokumentu.

Vyťažené údaje z dokumentu - Na čo slúžia?

Na základe vyťažených údajov môžete dokumenty veľmi jednoducho vyhľadávať a triediť. Vyťažené informácie môžete použiť aj na ďalšie operácie. Napríklad, faktúru uhradíte na pár klikov bez toho, aby ste potrebné informácie hľadali v dokumente. Všetky podstatné údaje si skopírujete z Informácii o dokumente a použijete ich pri platbe.

 

Tieto údaje sú veľkou pomocou aj pre účtovníkov. Vďaka nim už nemusia prepisovať údaje z účtovných dokladov do účtovného softvéru, ale len kliknú na tlačidlo Zaúčtovať v Profit365, alebo si údaje z aplikácie vyexportujú do .CSV a naimportujú do účtovného softvéru.

Vyťažovanie údajov z dokumentov - Ako si ho objednám?

  1. Objednáte si službu Digitalizácia dokumentov a doručíte nám fyzické dokumenty. Pri ich digitalizácii naši pracovníci vyťažia informácie zo všetkých doručených dokumentov a nahrajú ich elektronickú verziu do vášho konta aj s vyťaženými informáciami.

  2. Do aplikácie si elektronické dokumenty pridáte sami. Zakúpite si kredit na Vyťažovanie elektronických dokumentov vo Webovej aplikácii. Označením dokumentov v aplikácii a kliknutím na tlačidlo Ďalšie akcie v hornom menu a následne na Vyťažiť dáta, určíte, z ktorých dokumentov si želáte vyťažiť údaje. Počet strán, ktoré ste si dali vyťažiť, sa vám odpočíta z celkového počtu strán, ktoré máte k dispozícii v rámci zakúpeného kreditu, a to bez ohľadu na úspešnosť alebo neúspešnosť vyťaženia. V profile uvidíte vždy aktuálny počet strán na vyťaženie elektronických dokumentov, ktoré máte v rámci kreditu k dispozícii.

Vyťažovanie údajov z dokumentov - Aké dokumenty sú vhodné na vyťažovanie a ktoré naopak nie?

Na vyťažovanie údajov sú použiteľné dokumenty, ktoré obsahujú textové alebo číselné informácie, ktoré sa viažu k dokumentu a sú viditeľné a čitateľné. To znamená, že ak nám pošlete skeny fotografii, vyťažiť ich budeme vedieť len v tom prípade, ak na nich bude uvedený napríklad dátum alebo iný vyťažiteľný údaj. Dôležitý je obsah dokumentu, nie jeho formát. Rukopis nie je možné vyťažovať.

Vyťažovanie údajov z e-Dokumentov - Ako zistím, či boli moje elektronické dokumenty vyťažené a kedy?

Dokumenty, ktoré vyberiete na vyťaženie, budú mať po objednaní modrý príznak a po úspešnom vyťažení sa príznak spracovania zmení na zelený. Červený príznak označuje dokumenty, ktoré nebolo možné vyťažiť.

Vyťažovanie sa deje najskôr softvérom a následne úspešnosť a správnosť vyťaženia kontroluje aj náš pracovník. Preto vyťaženie môže trvať od niekoľkých minút po niekoľko hodín, v závislosti od množstva strán. Najneskôr by ste mali mať údaje vyťažené do nasledujúceho pracovného dňa.

Zdieľanie dokumentov

Zdieľanie dokumentov - Čo to je a na čo slúži?

Vaše dokumenty uložené v aplikácii môžete zdieľať s ľubovoľným počtom osôb. Zdieľanie dokumentov slúži na to, aby ste bezpečnou formou poskytli svoje dokumenty k nahliadnutiu iným osobám.

Zdieľanie dokumentov - Ako môžem zdieľať dokument?

Dokument môžete zdieľať tak, že si zobrazíte zvolený dokument, kliknete na ikonu pre zdieľanie. Po otvorení nového okna zadáte e-mailovú adresu osoby a potvrdíte kliknutím na tlačidlo Potvrdiť. Osobe, s ktorou zdieľate dokument, príde informačný mail s informáciou, že s ňou zdieľate dokument.

Zdieľanie dokumentov - Ako zistím, či bol môj dokument zdieľaný?

V prípade úspešného zdieľania dokumentu sa vám pri danom dokumente zobrazí piktogram pre zdieľanie. Pri postavení sa kurzorom na daný piktogram, sa zobrazí informácia s mailovou adresou osoby, s ktorou daný dokument zdieľate. Zdieľaný dokument sa zobrazí v časti Zdieľané dokumenty, v sekcii Odoslané. Ak užívateľ, ktorému zdieľate dokument, ešte nepotvrdil prijate dokumentu (nemá vytvorené konto DOCKitIN), tento dokument nájdete v sekcii Čaká na prijatie.

Zdieľanie dokumentov mne - Kde nájdem dokumenty, ktoré so mnou niekto zdieľa a čo môžem robiť s týmito dokumentami?

Dokumenty, ktoré s vami niekto zdieľa nájdete v časti Zdieľané dokumenty, v sekcii Prijaté. Po rozkliknutí sa vám zobrazí zoznam zdieľaných dokumentov. Dokument si môžete prehliadať aj s vyťaženými údajmi, stiahnuť pre potreby tlače alebo pridať medzi vlastné dokumenty a pracovať s nimi ako s vlastnými (pridávať značky, …) bez ovplyvnenia dokumentu u jeho vlastníka.

Zdieľanie dokumentov - Ako zruším zdieľanie?

V Mobilnej aplikácii, ak chcete zrušiť zdieľanie dokumentu, zobrazíte si príslušný dokument a k nemu dalšie akcie, kde sa vám zobrazí možnosť “Zrušiť zdieľanie”. Vyberte osoby, s ktorými chcete zrušiť zdieľanie. Zrušenie zdieľania následne potvrdíte kliknutím na symbol  umiestnený v pravom hornom rohu obrazovky.

Vo Webovej aplikácii, ak chcete zrušiť zdieľanie dokumentu, zobrazíte si príslušný dokument, kliknite na “Ďalšie akcie” a “Zrušiť zdieľanie”. Zaškrtnite okienko pri osobe, s ktorou chcete zrušiť zdieľanie a  následne nastavenie potvrdíte kliknutím na tlačidlo “Potvrdiť”. 

Zdieľanie dokumentov - udeľovanie práv pri zdieľaní kategorií

Rozdelenie typov prístupu ku zdieľaným dokumentom:
R (read) – Dokumenty je možné iba zobraziť.
R+ – Dokumenty je možné iba zobraziť. Možnosť pridávania prístupu ďalším
používateľom.
RW (read&write) – Dokumenty je možné zobraziť, upraviť, pridávať
a odstrániť.
RW+ – Dokumenty je možné zobraziť, upraviť, pridávať a odstrániť. Možnosť
pridávania prístupu ďalším používateľom.

Referenčný program

Referenčný program - Čo to je?

Odporúčania, ktoré nám dajú naši priatelia na základe ich dobrých skúseností, sú tie najhodnotnejšie. Ak ste s DOCKitIN službami spokojný, budeme radi, ak budete vašu spokojnosť šíriť ďalej.

Referenčný program - Prečo sa mám zapojiť a ako sa zapojím?

Čím viac ľudí vo vašom okolí bude používať aplikáciu DOCKitIN, tým jednoduchšie s nimi môžete dokumenty zdieľať. Pozvite svojich priateľov a biznis partnerov do DOCKitIN a za aktivity, ktoré vykonajú, vás odmeníme bodmi. Body vám premeníme na peniaze, ktoré môžete použiť pri nákupe ďalších služieb DOCKitIN. Do zbierania bodov sa môže zapojiť každý zaregistrovaný používateľ aplikácie DOCKitIN. Vpísaním e-mailovej adresy vášho známeho v časti Pozvite svojich priateľov vo vašom Profile alebo ak využijete funkciu zdieľania dokumentu s priateľom, mu automaticky odošleme e-mailovú pozvánku, aby sa zaregistroval v DOCKitIN aplikácii. V časti Pozvite svojich priateľov v nastaveniach aplikácie môžete potom sledovať, či vaši priatelia pozvanie prijali. Ak na pozvanie dlhšie nereagujú, máte možnosť pôvodnú adresu zrušiť a do rovnakého poľa vpísať novú e-mailovú adresu. Ak váš priateľ pozvanie prijme, pri jeho e-mailovej adrese sa objaví zelená plocha, v ktorej uvidíte výšku pripísaných bodov na vaše konto.

Referenčný program - Čo a ako sa zbiera?

Zbierajú sa body, ktoré vám premeníme na peniaze. Tie môžete použiť pri nákupe ďalších služieb DOCKitIN. Ak sa váš navrhovaný kontakt zaregistroval do aplikácie DOCKitIN získate 10 DOCKitIN bodov.
Zároveň 10 DOCKitIN bodmi odmeníme aj vášho priateľa, ktorý bude na základe vašej výzvy aktívne využívať DOCKitIN aplikáciu a služby.

 

10 DOCKitIN bodov = 1 €

Referenčný program – Ako môžem body použiť?

Body môžete použiť pri nákupe služieb v prípade jednorazovej platby. Pri objednávaní služieb budete vždy vedieť, koľko bodov máte nazbieraných a aká je ich hodnota v EUR.

Platby

Platby - Akým spôsobom môžem zaplatiť za vaše služby?

Platby za služby sa uskutočňujú prostredníctvom Webovej aplikácie, pričom si môžete vybrať jednu z viacerých podporovaných platobných brán. Platbu možno vykonať len po prihlásení na vaše používateľské konto.

Na požiadanie klienta, alebo aj pri niektorých službách, ako napr. správa registratúry, vystavujeme na konečnú sumu faktúru. Po jej uhradení sú klientovi poskytnuté zakúpené služby,

Frekvencia platby - Ako často sa platí za vaše služby?

Frekvencia platby závisí od služby, ktorú objednávate.

Pri objednávke Digitalizácie dokumentov (obálok) si môžete zvoliť automatickú opakovanú platbu s frekvenciou strhávania 1 x za mesiac po dobu 12 mesiacov, alebo si zvolíte ročnú platbu, kde uhradíte jednorazovo zvýhodnenú sumu (získate tak viac ako 1 mesiac zadarmo).

Pri objednávke doplnkových služieb ako Vyťažovanie elektronických dokumentov, vyžiadanie notársky osvedčenej kópie je platba vždy jednorazová.

Archiváciu (úložné), dearchiváciu a správu registratúry fakturujeme individuálne podľa rozsahu služby.

Platby - Do koľkých dní od platby mi budú služby poskytnuté?

Pri objednávke Digitalizácie dokumentov vám budú zaslané bezpečnostné DOCKitIN obálky obratom po pripísaní finančných prostriedkov na náš účet. Obálky budú zasielané cez Slovenskú poštu, termín doručenia je obvykle 2 pracovné dni.

Pri objednávke balíka Vyťažovanie elektronických dokumentov vám bude služba sprístupnená hneď po pripísaní finančných prostriedkov na náš účet a spracovaní objednávky našim pracovníkom – najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa.

Pri objednávke notársky osvedčenej kópie vám bude služba poskytnutá hneď po pripísaní finančných prostriedkov a spracovaní objednávky notárom. O pripravenosti dokumentu na osobný odber, alebo o jeho zaslaní na doručenie budete vždy informovaný e-mailom.

Pri objednávke kuriéra na doručenie dokumentov do DOCKitIN, alebo k vám bude služba poskytnutá na základe vašej objednávky – sami si zvolíte termín, ktorý vám bude vyhovovať.

Služby, na ktoré je vystavená faktúra, napr. správa registratúry, archivácia, externá poštová schránka, … sú poskytnuté hneď po uhradení faktúry a pripísaní finančných prostriedkov na náš účet.

Bezpečnosť

Bezpečnosť osobných údajov a dát - Ako sú chránené moje údaje a dáta?

Vaše údaje, rovnako ako vaše elektronické dokumenty, sú uložené v našom dátovom centre. Prenos údajov po sieti sa uskutočňuje cez šifrovaný protokol.

Bezpečnosť fyzických dokumentov - Ako sú chránené moje dokumenty?

Vaše papierové dokumenty sú bezpečne uložené v chránených a nepretržite monitorovaných priestoroch moderného archívu spoločnosti DOCKitIN.

Prístup do konta DOCKitIN - Môže mať druhá osoba, napr. manžel (manželka) prístup k môjmu kontu?

K vášmu účtu nebude mať prístup iná osoba okrem vás. Môžete však nastaviť zdieľanie vášho dokumentu s iným používateľom služby DOCKitIN, ktorý si bude môcť daný dokument len prezerať, stiahnuť, či pridať medzi vlastné aj s vyťaženými atribútmi.

Najčastejšie otázky o webovej a mobilnej aplikácii pre iOS a Android

Softvér - Potrebujem ďalší softvér, ak chcem používať DOCKitIN?

Nie, inštalácia žiadneho ďalšieho softvéru nie je potrebná.

Operačný systém - Aké bude užívateľské rozhranie mobilnej aplikácie?

Mobilná aplikácia DOCKitIN, slúžiaca na správu eDokumentov, je určená pre mobilné zariadenia s operačným systémom iOS a Android.

Verzia systému - Aká je požadovaná verzia systémov Android a iOS pre túto aplikáciu?

Požadovaná verzia pre iOS je 8 a vyššia, pre Android je to verzia 4.2 a vyššia.

Počet zariadení - Môžem mať aplikáciu nainštalovanú na viacerých zariadeniach?

Áno, aplikáciu môžete mať nainštalovanú na viacerých zariadeniach, z ktorých sa môžete prihlasovať do vášho konta.

Obsah - Čo všetko si môžem nahrať do aplikácie DOCKitIN?

Do Webovej a Mobilnej aplikácie je možné nahrať si akékoľvek zmluvy a dokumenty podľa vlastného uváženia. Ak sa klient rozhodne pre fyzické uloženie zmlúv a dokumentov, spoločnosť DOCKitIN, a.s. nie je povinná prevziať dokumenty uvedené v rámci Všeobecných obchodných podmienok, Článok IV, bod 4.7. viď Všeobecné obchodné podmienky.

Kontakty a komunikácia

Kontakt - Ako sa s vami skontaktujem?

Pre potreby klientov je na našej webovej stránke www.dockitin.com odkaz na Kontakty. Svoje otázky môžete adresovať priamo na e-mailovú adresu backoffice@dockitin.sk alebo zavolať na naše telefónne číslo +421 911 821 861.

Pobočky - Máte nejaké pobočky?

V súčasnosti prevádzkujeme jedno kamenné klientské centrum v Bratislave, kde sa nachádza aj fyzický archív dokumentov. Ďalšie pobočky v rámci Slovenskej republiky momentálne nie sú zriadené.

E-mailové notifikácie - O čom všetkom a ako budem notifikovaný?

Klient je vždy notifikovaný e-mailom na svoju registračnú e-mailovú adresu o všetkých podstatných aktivitách  a zmenách súvisiacich s jeho kontom DOCKitIN alebo s jeho dokumentami.

Push notifikácie - O čom všetkom a ako budem notifikovaný?

Mobilná aplikácia umožňuje automatické notifikácie na splatnosť faktúr, alebo na koniec platnosti zmlúv. Tieto push notifikácie sú pre každého klienta spustené automaticky a informujú o dôležitých termínoch vyťažených dokumentov. Automatické push notifikácie si viete vypnúť v nastaveniach Webovej aplikácie.

 

V aplikácii si môžete nastaviť notifikáciu na konkrétny dokument aj sami. Stačí si nastaviť dátum a čas, kedy chcete byť na dokument upozornený a mobil vás prostredníctvom push notifikácie upozorní v pravý čas.

 

Prostredníctvom push notifikácii informuje klienta aj DOCKitIN o stave jednotlivých objednávok a o zdieľaní dokumentu klientovi.

 

 

Na správne fungovanie upozornení musí váš mobil push notifikácie umožňovať a musíte ich mať zapnuté.

Reklamácie - Ako môžem nahlásiť reklamáciu?

Vašu reklamáciu nám môžete poslať mailom na adresu backoffice@dockitin.sk alebo poštou na adresu sídla spoločnosti, alebo ju podať osobne v sídle spoločnosti. Kontakty a reklamačný poriadok nájdete na našej web stránke. Stiahnite si reklamačný protokol.

Reklamácie - Kedy bude moja reklamácia vybavená?

Každú reklamáciu riešime ihneď po jej doručení, a to v súlade s naším reklamačným poriadkom.