cloud

Začať používať cloud ako podnikateľský archív je dnes ľahšie ako kedykoľvek predtým. Jediné, čo k tomu potrebujete, je správna príprava. Prinášame vám tipy, s ktorými prebehne integrácia vašej firmy na cloud ako po masle.

Vyberte si svoj správny cloud pre archiváciu

V prvom kroku definujte, čo od cloudového riešenia očakávate. Má slúžiť iba ako úschovňa menej dôležitých dokumentov? Má ochraňovať citlivé údaje firmy? Alebo to má byť kombinácia týchto dvoch prípadov? Možno sa vám zdajú tieto otázky zbytočné, ale ponuka cloudových riešení sa v poslednej dobe rozšírila:

  • verejný cloud archív funguje na zdieľanej platforme s poskytovateľom a zákazník si platí iba za ten priestor, ktorý reálne využije. Výhodou takéhoto riešenia je flexibilita. Ak chcete využívať viac priestoru, jednoducho si zaň zaplatíte. Najčastejšie sa využíva na úschovu menej dôležitých dokumentov.
  • privátny cloud toto riešenie patrí už medzi nákladnejšie. Zákazník platí za celú časť prenajatej infraštruktúry. To znamená, že si od poskytovateľa prenajímate fyzický server, ktorý je prepojený s vlastným diskom. Z neho môžete zdieľať dokumenty v rámci firmy. Na privátny cloud sa väčšinou ukladajú citlivejšie dokumenty.
  • hybridný cloud v poslednej dobe vyvíjajú spoločnosti tzv. hybridné riešenia. Je to kombinácia verejného a privátneho cloudu. Dokumenty môžete rozdeľovať podľa dôležitosti a umiestňovať ich na príslušný disk. Toto riešenie je vhodné aj vtedy, ak potrebujete nepravidelne využívať vyšší výkon na spracovanie dokumentov.

cloud

Myslite na návratnosť investícií

Každý nový podnikateľský projekt sa analyzuje z rôznych uhlov. Jedným z nich je ROI návratnosť investícií. Podnikatelia sa nepustia do niečoho, čo by ich firmu dostalo do straty. Rovnaký postup uplatnite aj pri výbere cloudového riešenia. Je to síce zložitejšia úloha, ale keď sa zamyslíte nad finančnými nákladmi aktuálneho riešenia od prenájmu priestorov, nákupu kancelárskych potrieb, personálnych nákladov až po časovú náročnosť, dokážete určiť približné aktuálne výdavky.

cloud

Bezpečnosť je dôležitá

Bezpečnosť je síce naším posledným, ale o to dôležitejším bodom. Už pri rozhodovaní, ktoré cloudové riešenie si vyberiete, myslite na otázku bezpečnosti. S ňou súvisia dokumenty, ktoré budete na cloud ukladať. Chcete, aby ich videli aj ostatní zamestnanci alebo slúžia iba pre vás? Takisto si preverte, aké bezpečnostné opatrenia používa poskytovateľ. Sú dáta šifrované? Nedostane sa na cloud nikto bez hesla? Pripravte si všetky otázky dopredu. Získate tak od začiatku väčší prehľad o poskytovanom riešení.
Ak sa vám nechce používať zložité riešenia, vyskúšajte náš kombinovaný archív DOCKitIN. Všetky dôležité dokumenty uskladníme u nás fyzicky, ale nájdete ich aj naskenované v mobilnej alebo webovej aplikácii. Pri DOCKitIN sa nevzdávate žiadnych práv na dokument (ako pri niektorých svetových cloudových službách), údaje neprekračujú hranice SR a sú zabezpečené najmodernejšími technickými aj fyzickými prostriedkami.