Bezpečnosť dokumentov

Vieme, že svoje dokumenty zveríte len tomu, komu dôverujete. Preto je pre nás otázka bezpečnosti kľúčová. Naše postupy spĺňajú vysoké bezpečnostné štandardy a zákonom stanovené požiadavky na prácu s osobnými údajmi.

Náš web aplikácie prešli bezpečnostným auditom, čo svedčí o ich kvalite.

Garantujeme ochranu osobných údajov – naši zamestnanci sú odborne vyškolení a postupujú podľa interných noriem:

 bezpečnosť dát a archívu

  • Bezpečnostný projekt informačného systému v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Bezpečnostná smernica informačný systém Agenda klientov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zabezpečenie dát

K elektronickej verzii dokumentu má cez webovú a mobilnú aplikáciu prístup iba oprávnený vlastník.

Dáta sú zálohované vo viacerých lokalitách.

Komunikácia s aplikáciou je zabezpečená asymetrickými šiframi najnovších štandardov, ktoré využíva aj internetbanking.

Dátové centrum našej partnerskej spoločnosti VNET je vybavené monitorovacím a protipožiarnym zariadením. Fyzický prístup k serverom je možný až po overení biometrických údajov.

Vyberáme si len tých najspoľahlivejších partnerov!

O bezpečnosť webovej a mobilnej aplikácie sa stará QBSW a.s.

O bezpečnosť serverov sa stará VNET a.s.

Zabezpečenie archívu

Elektronickým zabezpečovacím systémom

Požiarnymi hlásičmi

Detektormi pohybu

Bezpečnostnými protipožiarnymi dverami

Bezdrôtovým bezpečnostným systémom pripojeným na pult centrálnej ochrany

Vnútornými mechanickými zábrannými prostriedkami (bezpečnostné mreže a pod.)

Nepretržitý monitoring našich priestorov zabezpečuje Ochranná služba s.r.o.