Bezpečnosť dokumentov

Vieme, že svoje dokumenty zveríte len tomu, komu dôverujete. Preto je pre nás otázka bezpečnosti kľúčová. Naše postupy spĺňajú vysoké bezpečnostné štandardy a zákonom stanovené požiadavky na prácu s osobnými údajmi.

Náš web aplikácie prešli bezpečnostným auditom, čo svedčí o ich kvalite.

Garantujeme ochranu osobných údajov – naši zamestnanci sú odborne vyškolení a postupujú podľa interných noriem:

 bezpečnosť dát a archívu

  • Bezpečnostný projekt informačného systému v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  • Bezpečnostná smernica informačný systém Agenda klientov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zabezpečenie dát

K elektronickej verzii dokumentu má cez webovú a mobilnú aplikáciu prístup iba oprávnený vlastník.

Dáta sú zálohované vo viacerých lokalitách.

Komunikácia s aplikáciou je zabezpečená asymetrickými šiframi najnovších štandardov, ktoré využíva aj internetbanking.

Dátové centrum našej partnerskej spoločnosti VNET je vybavené monitorovacím a protipožiarnym zariadením. Fyzický prístup k serverom je možný až po overení biometrických údajov.

Vyberáme si len tých najspoľahlivejších partnerov!

O bezpečnosť webovej a mobilnej aplikácie sa stará QBSW a.s.

O bezpečnosť serverov sa stará VNET a.s.

Zabezpečenie archívu

Elektronickým zabezpečovacím systémom
nepretržite pripojeným na pult centrálnej ochrany

Mechanickými zábrannými prostriedkami
(bezpečnostné mreže a pod.)

Požiarnymi hlásičmi

Detektormi pohybu

Detektormi zmeny teploty

Bezpečnostnými protipožiarnymi dverami

Nepretržitý monitoring našich priestorov zabezpečuje Ochranná služba s.r.o.