fbpx

Bezpečná úschova PAPIEROVÝCH DOKUMENTOV

 

Bezpapierovú domácnosť a kanceláriu zabezpečujeme prostredníctvom digitalizácie papierov a vlastného úložiska pre papierové dokumenty. Hlavnou úlohou archivácie je zabezpečiť, aby boli papierové dokumenty chránené pred zničením, stratou, alebo pred krádežou.

 

U nás dokumenty po naskenovaní vrátime do príslušnej bezpečnostnej obálky, zalepíme ju, aby bol obsah chránený pred vonkajšími vplyvmi, vložíme do archivačnej krabice a tú do regálového systému.

 

ZÍSKATE

poriadok a lepšie využitie priestoru doma, či v kancelárii

úsporu finančných prostriedkov

bezpečnosť dokumentov v non-stop monitorovanom úložisku

dokumenty uložené na jednom mieste

Bezpečné uloženie dokumentov, ktoré je súčasťou služby Digitalizácia dokumentov, v prvom roku neplatíte.

Ak sa rozhodnete zdigitalizované dokumenty mať u nás uschované aj ďalší rok, platíte len výhodné úložné.

Postaráme sa však aj o historické dokumenty vašej firmy, ktoré už nepotrebujete digitalizovať, ale stále im plynie zákonná doba archivácie, alebo ich pre istotu ešte chcete uchovať. Vtedy sa uloženie týchto dokumentov platí od začiatku.

4,99 €za 1 rok
úložné za malú obálku pre domácnosť
9,99 €za 1 rok
úložné za veľkú obálku pre domácnosť
5,99 €za 1 rok
úložné za malú obálku pre podnikateľa
11,99 €za 1 rok
úložné za veľkú obálku pre podnikateľa

Postaráme sa aj o papierovačky podnikateľov s povinnosťou mať registratúrny poriadok. Pre týchto klientov vieme zabezpečiť digitalizáciu a archiváciu dokumentov v súlade s ich registratúrnym poriadkom a s legislatívou – zistiť viac.

Dearchivácia dokumentov

 

V prípade, že potrebujete originál dokumentu z úložiska, hovoríme o dearchivácii.
V aplikácii si zvolíte dokumenty, ktoré chcete dearchivovať a kliknete na tlačidlo „Vyžiadať originál“. O spracovaní požiadavky vás budeme informovať.

 

Dearchivovať môžete ľubovoľný počet dokumentov, ak ich však potrebujete len zopár a chcete zachovať uloženie všetkých vašich dokumentov na jednom mieste, odporúčame vám využiť služby nášho zmluvného notára opäť z pohodlia vášho domova, či kancelárie a vyžiadať si iba notársky overenú kópiu dokumentu.

ZADARMO
Pre domácnosť
  • Ide o vaše súkromné dokumenty a nechceme vo vás vzbudzovať pocit, že k nim nemáte dosah.
0,99 € 1 dokument
Pre podnikateľa
  • Pri väčšom počte dokumentov sa cena odvíja od náročnosti dearchivácie (cenu automaticky nenásobíme počtom dokumentov).